Καρδιολογικό

Καρδιολογικό
Καλέστε μας για να κλείσετε ραντεβού
Σταθερό
  • ΤΡΙΠΛΕΧ ΚΑΡΔΙΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
  • ΕΛΕΓΧΟΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
  • ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
  • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  • ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
  • ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
  • ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ-ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Δείτε τις προσφορές μας