Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες

 • ΦΟΡΕΑΣ : GENERALI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : HEALTH KEEPER ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ

 • ΦΟΡΕΑΣ : CPN LAIKI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : BONJOUR health και BONJOUR PRIMARY ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ

 • ΦΟΡΕΑΣ : MEDITERRANIA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Med Plus v2 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ

 • ΦΟΡΕΑΣ : ΠΑΝΚΑΡΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Κάρτα Υγείας ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ

 • ΦΟΡΕΑΣ : PARON CLUB

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Κάρτα Υγείας ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ

 • ΦΟΡΕΑΣ : PRIME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : PRIME MED ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ

 • ΦΟΡΕΑΣ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 10 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ

 • ΦΟΡΕΑΣ : ΤΟΥΟΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ADVANCED CARD ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ

 • ΦΟΡΕΑΣ : INTERASCO

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ

 • ΦΟΡΕΑΣ : ΑΧΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • ΦΟΡΕΑΣ : GENERALI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • ΦΟΡΕΑΣ : INTERNATIONAL LIFE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : AXA OMADIKO ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ
 • ΦΟΡΕΑΣ :GENERALI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : MEDICAL SAFETY ΠΑΚΕΤΑ CHECK UP ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ

 • ΦΟΡΕΑΣ :ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : VIVATRIA ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ