Επικοινωνία-Ραντεβού

Στοιχεία και ημερομηνία εξέτασης

Εξέτασεις που επιθυμείτε να κάνετε

Καρδιολογικό / Υπερήχων καρδιάς (Τriplex) Καρδιολογικό Ιατρείο
Καρδιολογικό / Υπερήχων καρδιάς (Τriplex) Καρδιολογικό Ιατρείο
Υπέρηχοι
Υπέρηχοι
Κλασική ακτινολογία
Triplex μεγάλων αγγείων
Νευρολογικό Ιατρείο
Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για την άντληση στατιστικών στοιχείων τα οποία είναι καθαρά για δικούς μας λόγους όπως είναι η επισκεψιμότητα του ιστοχώρου μας.
Η διεύθυνση ip καταγράφεται αποκλειστικά και μόνο για να καταλάβουμε τους μοναδικούς χρήστες που επισκέπτονται τον ιστοχώρο μας.
Η χρήση ή όχι προσωπικών δεδομένων όπως είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομά, το τηλέφωνο και το ταμείου στο οποίο ανήκετε, σας ζητούνται για να μπορούμε να σας απαντήσουμε στην αίτηση κράτησης σας.
Ο ιστότοπος είναι προστατευμένος έτσι ώστε όλα τα στοιχεία που στέλνετε μέσω της επικοινωνιακής μας πλατφόρμας να είναι αποκρυπτογραφημένα
Τηρούμε τις προδιαγραφές της πολιτικής της Google σύμφωνα με τους όρους της ευρωπαϊκής πολιτικής της προστασίας δεδομένων Ε.Ε. #GDPR.