Ακτινολογικό: Υπερηχογραφήματα Σώματος & Triplex Αγγείων

Ακτινολογικό Υπερήχων αγγείων (Τriplex)
Καλέστε μας για να κλείσετε ραντεβού
Σταθερό
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ( ΗΠΑΤΟΣ, ΧΟΛΗΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ,ΣΠΛΗΝΟΣ)
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ (ΝΕΦΡΩΝ, ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ)
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΝΕΦΡΩΝ, ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ,ΜΗΤΡΑΣ-ΩΟΘΗΚΩΝ)
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΗΠΑΤΟΣ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΧΟΛΗΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΣΠΛΗΝΩΝ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΝΕΦΡΩΝ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΗΤΡΑΣ-ΩΟΘΗΚΩΝ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΣ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟΣ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΟΣΧΕΟΥ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ
 • TRIPLEX ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
 • ΤRIPLEX ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
 • ΤRIPLEX ΦΛΕΒΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ
 • ΤRIPLEX ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ
 • ΤRIPLEX ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ
 • ΤRIPLEX ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
 • ΤRIPLEX  ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
 • ΤRIPLEX ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
 • ΤRIPLEX ΛΑΓΩΝΙΩΝ ΦΛΕΒΩΝ
 • ΤRIPLEX ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
 • ΤRIPLEX ΟΣΧΕΟΥ

Δείτε τις προσφορές μας