Συμβάσεις με ασφαλιστικούς φορείς

ΕΟΠΥΥ

(περιλαμβάνει τα παρακάτω πρώην ταμεία)ΙΚΑ

 • ΟΠΑΔ
 • ΟΑΕΕ
 • ΟΓΑ
 • ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
 • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
 • ΤΣΑΥ
 • ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ
 • ΤΥΔΠ
 • ΤΑΠ-ΟΤΕ
 • ΤΣΜΕΔΕ
 • ΤΠΔΑ
 • ΤΠΔΘ
 • ΟΓΑ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
 • ΤΑΠ-ΔΕΗ
 • ΤΑΣ
 • ΤΑΠ-ΕΤΒΑ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 • ΤΑΠ-ΗΣΑΠ
 • ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ
 • ΤΑΠΤΠΓΑΕ
 • ΤΑΠ-ΕΤΕ
 • ΕΤΑΑ-ΤΑΝ
 • ΕΔΟΕΑΠ
 • ΕΥΔΑΠ
 • ΥΕΘΑ ΓΕΝ
 • ΥΕΘΑ ΓΕΣ
 • ΥΕΘΑ ΓΕΑ
 • ΤΥΠΕΤ (Τιμές κρατικού τιμολογίου)