Βασικό Check - Up

Εικόνα προσφοράς
Καλέστε μας για να κλείσετε ραντεβού
Σταθερό

Γενική αίματος, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, HDL,LDL,Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-GT, Fe

Τιμή
25€