Λιπομέτρηση - Ανάλυση του Σώματος

  • Time to read less than 1 minute
Λιπομέτρηση - Ανάλυση του Σώματος

Η τεχνολογία αιχμής στη γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη ανάλυση του σώματος (body composition) για εκτίμηση και των 3 στοιχείων:

οστά,  λίπος,  μύες!

Αξιόπιστη παρακολούθηση ποσοστού λίπους, οστικής & μυϊκής μάζας

Η ολοσωματική ανάλυση δια της μεθόδου DEXA είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη στους τομείς της ιατρικής, του αθλητισμού, της διατροφής, του ελέγχου του μεταβολισμού και της φυσιολογίας της άσκησης, καθώς χαρτογραφεί το σώμα και παρέχει ακριβή δεδομένα σχετικά με τη σύσταση του σώματος, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα μέσω επανεξετάσεων να ελέγξει την πρόοδο μιας θεραπείας ή την εξέλιξη μιας αποθεραπείας, την επιτυχία ενός προγράμματος διατροφής, τα αποτελέσματα μιας δίαιτας, ή ενός προγράμματος άσκησης, την διαφοροποίηση στην αναλογία μυϊκού ιστού – λίπους σε κάθε σημείο του σώματος που επιφέρει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία εξάσκησης ή συνδυασμός διατροφής – εξάσκησης, κλπ, καθώς τα αποτελέσματα των μεταβολών στη σύσταση του σώματος παρουσιάζονται αναλυτικά, ξεχωριστά για κάθε περιοχή του σώματος.

Γιατί να επιλέξω τη μέθοδο Dexa ;

 H ολοσωματική ανάλυση δια της μεθόδου DEXA θεωρείται ως το χρυσό πρότυπο αναφοράς (reference gold standard) της ανάλυσης του σώματος (ακρίβεια μέτρησης >99%). Συγκριτικά, όλες οι άλλες κοινές μέθοδοι ανάλυσης σώματος (π.χ. Body Mass Index – BMI, ζυγαριές λιπομέτρησης – αγωγιμότητας, κ.τ.λ.) πολύ χονδρικά και με μεγάλο εύρος σφάλματος μέτρησης, προσπαθούν έμμεσα να υπολογίσουν στο σώμα μόνο το λιπώδη και το μη λιπώδη ιστό (fat mass and fatfree mass), προσφέροντας ουσιαστικά ενδεικτικές μόνο τιμές, χωρίς να μπορούν να διαχωρίσουν τα 3 στοιχεία του σώματος (οστά, λίπος και μύες), αλλά και χωρίς να μπορούν να δώσουν πληροφορίες για κάθε τμήμα του σώματος ξεχωριστά.